En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Publicerad 28 oktober 2019

Utländska företag som säljer varor direkt till privatpersoner i Sverige har av praktiska skäl varit undantagna från kemikalieskatt på elektronik. Nu remitterar Finansdepartementet ett förslag om att det undantaget tas bort.

- Vi ser nu till att även utländska handlare får betala kemikalieskatten. Det är en principiell fråga att ha lika villkor när utländska e-handelsföretag konkurrerar med svenska företag. Hittills har utländska företag som säljer varor direkt till privatpersoner av praktiska skäl varit undantagna från skatten. Det har varit starkt kritiserat och därför har vi arbetat fram ett förslag där vi kommer till rätta med problemet, säger finansminister Magdalena Andersson.

Förslaget i promemorian som Finansdepartementet nu skickat på remiss innebär att undantaget för utländska försäljare i den nuvarande lagen tas bort.

- Syftet med kemikalieskatten är att minska på användningen av farliga kemikalier i prylar vi alla använder i vår vardag. Det är självklart lika viktigt när utländska företag säljer till svenska privatpersoner och därför är detta ett viktigt tillägg. Vi ser den här skatten som ett av verktygen för att få bort de värsta kemikalierna från marknaden, säger biträdande finansminister Per Bolund.

I praktiken innebär förslaget att företag i andra EU-länder kommer betala kemikalieskatt, förutsatt att företagets årliga försäljning av skattepliktiga varor till Sverige överstiger 100 000 kronor. Även om försäljningarna understiger det beloppet kan kemikalieskatten behöva betalas. Det gäller i de fall produkterna förmedlas av någon annan, till exempel en hemsida som erbjuder varor från olika säljare, och de årliga förmedlingarna överstiger 100 000 konor. I de fallen blir förmedlaren skyldig att betala skatten.    

Vid försäljningar från länder utanför EU ska skatten betalas från första kronan, i samband med att köparen betalar tull och eventuell moms.

De nya reglerna föreslås träda ikraft den 1 oktober 2020 och förväntas öka skatteintäkterna med omkring 40 miljoner kronor per år.

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 10 januari 2020.

Kontakt

Agnetha Boström
Biträdande presschef, Statsrådsberedningen
Telefon (växel) 08-405 10 00

Viktor Nyberg
Tf. pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-051 03 71
e-post till Viktor Nyberg