En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Regeringen har i dag tagit emot betänkandet Skattelättnad för arbetsresor (SOU 2019:36). I betänkandet föreslås att reseavdraget avskaffas i sin nuvarande form. Det ersätts av en avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion för längre arbetsresor.

- Regeringen kommer nu att remittera detta betänkande och parallellt med det noga studera förslagen och konsekvensanalysen. Regeringen kommer göra en fördjupad analys av konsekvenserna av kommitténs förslag för personer som bor och arbetar i glesbygd. Detta kan till exempel ske genom ett uppdrag till Trafikanalys, säger finansminister Magdalena Andersson.

Reseavdragskommittén har haft i uppdrag att se över hur systemet för avdrag för resor mellan bostad och arbetsplats på ett bättre sätt kan gynna resor med låga utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar och samtidigt vara enklare än nuvarande system att tillämpa, administrera och kontrollera. En viktig utgångspunkt har varit att det ska vara möjligt att kunna bo och verka i hela landet, även där kollektivtrafikalternativ saknas eller är begränsade.

Kommittén föreslår att:

Reseavdraget avskaffas i sin nuvarande form och ersätts av en avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion för längre arbetsresor.
Skattereduktion ska ges med 60 öre per kilometer för den del av avståndet mellan bostad och arbetsplats enkel väg som överstiger 30 kilometer och upp till och med 80 kilometer.
Ett tillägg ska ges i de fall där kollektivtrafiken är bristfällig, till exempel i glesbygd. Tillägget ges dels som ett fast belopp per resdag och dels genom att det högsta avståndet utökas till 150 kilometer.

Genvägar
SOU 2019:36 Skattelättnad för arbetsresor

Kontakt
Per Strängberg
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
073-093 90 56
e-post till Per Strängberg
 
Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
076-296 46 38‬
e-post till Isabel Lundin
 
Ta del av pressmeddelandet på regeringen.se

Pressmeddelande från Magdalena Andersson, Finansdepartementet om Miljö och klimat, Skatt och tull, Transporter och infrastruktur

Publicerades: 26 juni 2019