En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Nu tas nästa steg för att avskaffa den så kallade reklamskatten. I en promemoria som Finansdepartementet i dag skickar på remiss föreslås att fler idrottsföreningar och små företag undantas från redovisning av reklamskatt. Dessutom sänks skatten på annonser och reklam från 7,65 procent till 6,9 procent. Förslaget är en del av budgetsamarbetet mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

I promemorian föreslås att gränsen för redovisningsskyldighet höjs från 60 000 kronor till 100 000 kronor. Den höjda redovisningsgränsen innebär att ca 400 idrottsföreningar och små företag slipper betala reklamskatt.

- De ideella krafterna gör föreningslivet möjligt. Vi vill lätta den administrativa bördan för många små idrottsföreningar som upplåter lite reklamplats för att finansiera träningar och läger. Så kan de ideella krafterna fokusera på att ge barn en meningsfull fritid, oavsett vad familjen har på kontot, säger finansminister Magdalena Andersson.

I förslaget som Finansdepartementet nu remitterar sänks också skatten från 7,65 procent till 6,9 procent. Den sänkta skatten berör de idrottsföreningar och företag som hamnar över redovisningsgränsen. Reklamskatt tas ut på bland annat annonser i reklamblad, fysiska annonstavlor och reklam på bio. Reklam och annonser i till exempel dagstidningar är sedan tidigare skattebefriad.

Kontakt

Per Strängberg
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-093 90 56
e-post till Per Strängberg

Genvägar

Promemoria: Sänkt reklamskatt 2020

Publicerad 29 maj 2019