En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Regeringen har överlämnat en remiss till Lagrådet med förslag som innebär att Länsstyrelsen i Stockholms län ska få möjlighet att ingripa mot advokater, advokatbolag och personer i ett advokatbolags ledning som överträder penningtvättslagen.

- Regeringen jobbar kontinuerligt för att stärka regelverket mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Detta innefattar även att se till att advokatväsendet inte kan utnyttjas eller bidra till penningtvätt, säger finansmarknadsminister Per Bolund.

Advokatsamfundet har sedan tidigare tillsynsansvaret över advokatväsendet. Enligt förslaget ska samfundet – om det finns skäl att överväga beslut om sanktionsavgift eller tillfälligt förbud att ingå i ett advokatbolags ledning – lämna över ärendet till länsstyrelsen för beslut.

- Penningtvätt och finansiering av terrorism måste motverkas och förebyggas. Det är därför viktigt att alla tillsynsmyndigheter, däribland Länsstyrelsen i Stockholms län, har verktyg för att kunna ingripa mot de som inte följer penningtvättslagen, säger finansmarknadsminister Per Bolund.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 oktober 2019. De kan läggas till listan av reformer de senaste åren för att förstärka regelverket för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism. Bland annat har en ny penningtvättslag med kraftigt ökade sanktionsmöjligheter införts, en samordningsfunktion har skapats på polismyndigheten och Finansinspektionen har fått resurstillskott bl.a. för att stärka banktillsynen. Även på EU-nivå pågår arbete för att ytterligare stärka regelverket.

Kontakt

Frida Färlin
Pressekreterare hos finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-078 52 24
e-post till Frida Färlin

Genvägar

Lagrådsremiss: Tillsyn över och ingripanden mot advokatväsendet vid

Publicerad 29 mars 2019