En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej!

SKV beskattar kapitalinkomst räknar avyttringsdag och betalningsdag är inte viktigt.  I verkligheten väntar man vissa dagar efter avyttringsdag för att pengar sätter i sparkonto när man har utländska fonder i utländskt bankkonto.   Att växla pengar till SEK inom 30 dagar dvs avyttringsdag är inte viktigt om växling sker.   Är det alltid 30-dagar regler tilllämpar när man har utländska fonder som behåller i sitt utländskt bankkonto? 

Inkomstskattelag (1999:1229) 44kap  16IL

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2019.1/2818.html#h-Avyttring-av-fordringar-i-utlandsk-valuta

 

2 Kommentarer
 1. anon
  D Andersson
  feb 27, 2019

  Hej!

  Om du har ett skuldebrev så kan det bli två beräkningar. Den första beräkningen görs när du säljer fordran dvs du tar försäljningspriset minus omkostnadsbeloppet på fordran. När du ska redovisa försäljningspriset så tar du växelkursen den tag du växlar till SEK om du växlar pengarna inom 30 dagar. Om du väntar längre så ska du använda dig av dagskursen den dag du säljer när du beräknar vinsten. Den dag du växlar pengarna till SEK så ska du göra en ny beräkning där du jämför kursen du sålde med den kurs du har när du växlar.

  Mvh

  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  matgus3
  feb 28, 2019

  Så är det. Notera dock detta med 30 dagar ! Jag har blivit beskattad för 1 dag - vilket torde vara lagvidrigt !

  <p>Mats</p>