En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Om vi har en koncern med ett moderbolag och två helägda dotterbolag i södra Sverige som funderar på att etablera ett kontor i Danmark och förvärva samtliga aktier i ett danskt ”aktiebolag” som bedriver liknande verksamhet i Danmark samt via en filial i Sverige. Vilka möjligheter till resultatutjämning finns då?

1 Kommentarer
 1. anon
  Clas Ramert
  apr 24, 2007

  Hej pieupieu!

  Enligt svensk intern skatterätt finns ingen möjlighet till resultatutjämning mellan koncernbolag på olika sidor om den svenska landsgränsen. Vissa möjligheter finns dock pga. EG-lagstiftningen. Det framgår av ett rättsfall i EG-domstolen rörande Marks & Spencers 2005. Förlustföretaget måste dock först ha uttömt alla möjligheter att få avdrag för förlusten i det land där det är hemmahörande. Vad detta innebär är ännu oklart. I Sverige finns nu en rad mål rörande resultatutjämning inom EES, som väntar på avgörande, bl.a. ett mål rörande Lindex. Jag tror det krävs åtskilliga ytterligare domar i EG-domstolen och i Regeringsrätten innan vi vet hur långt möjligheterna till resultatutjämning inom EES sträcker sig. 

  Om ett svenskt bolag har ett fast driftställe i Danmark (t.ex. en filial), torde en förlust i det fasta driftstället kunna dras av i Sverige. Det beror på att dubbelbeskattningsavtalets utformning. Det finns dock många nackdelar med att arbeta med fasta driftställen. Det är nog i regel mycket mera praktiskt att arbeta med dotterbolag.

  Hälsningar/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB