En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej!

Jag driver ett relativt nystartat enskilt företag och har intäkter på ca 50.000 om året. Inför deklarationen blev jag nu lite nyfiken på vad jag kan göra med periodiseringsfonder och dylikt, helt enkelt spara in på skatteinbetalningen!

Mina kostnader uppgår till ca 12.000:- efter avskrivningar (jäkla datorregel, en dator är ju värdelös efter ETT år och inte tre!!!), och jag betalar in skatt månadsvis så det rör väl sig inte om några jättesummor jag ska betala in men det vore ju skönt att veta inför framtiden om inte annat!

Är det någon som har några tips till en musik- och webproducent så tas de tacksamt emot!

/Alx

2 Kommentarer
 1. anon
  Greatgonzo
  apr 20, 2007

  I och med införandet av schablonbeskattningen av periodiseringsfonder 2005 lönar det sig enligt min mening inte längre att skatteplanera genom avsättningar i periodiseringsfonden (se 30 kap. 6 a § inkomstskattelagen). I vart fall nu när räntorna är så låga. Om man däremot vet att man kommer att ha förluster framöver kan det vara bara att föra över kapital till periodiseringsfonden i resultatutjämningssyfte.

 1. anon
  Clas Ramert
  apr 24, 2007

  Hej!

  Greatgonszo har rätt beträffande juridiska personer. De schablonbeskattas för att de inte skall få någon räntefördel av sina periodiseringsfonder. Det kan i alla fall vara smart att ha lite pengar i periodiseringsfonder, om man befarar att det kan uppkomma förluster kommande år. Då kan periodiseringsfonderna upplösas mot förlusterna, så att ingen skatt uppkommer på fonderna. I annat fall behålls fonderna i upp till sex år.

  Nu verkar det dock som om Carl inte har ett aktiebolag utan driver enskild näringsverksamhet. I sådant fall skall ingen schablonbeskattning ske. En enskild näringsidkare kan dra nytta av en räntefri skatteskuld under sex år. Många har dock inte pengar kvar att betala skatten med efter sex år. Här gäller det att se upp!

  Hälsningar/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB