En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Regeringen har i dag överlämnat en proposition till riksdagen som innebär en förbättring av brottsbekämpande myndigheters tillgång till information från finansiella företag. Det är ytterligare ett i raden av åtgärder regeringen tagit för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Faktum är att Sverige idag har bland de bästa systemen i världen enligt en internationell utvärdering inom området.

– Det bästa sättet att komma åt ekonomisk brottslighet är att strypa deras pengaflöden, säger finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund.

Redan i dag ställs det krav på att de finansiella företagen på begäran av förundersökningsledare ska lämna ut finansiell information, t.ex. om kontohändelser och transaktioner. Syftet med regeringens förslag är att specificera i lagarna att informationen ska lämnas ut utan dröjsmål och i elektronisk form. På så sätt undviks långa väntetider och tidskrävande arbete som kan följa av att informationen lämnas ut sent och i pappersform.

- Förslaget kan läggas till listan av regeringens åtgärder för att motverka missbruk av det finansiella systemet för brottsliga ändamål. Vi har bland annat fått på plats en ny lag om penningtvätt, en ny lag om registrering av verkliga huvudmän samt en ny samordningsfunktion för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism, säger Per Bolund.

Den internationella organisationen Financial Action Task Force (FATF) tar fram standarder för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism och utvärderar sedan ländernas system. Både länder som är medlemmar i FATF, såsom Sverige, och andra länder utvärderas. Sverige har nu, inom ramen för FATF:s första uppföljningsrapport, bedömts uppfylla organisationens krav på tillräcklig teknisk efterlevnad och effektivitet. Endast sex länder, varav tre FATF-medlemmar, har hittills under nuvarande utvärderingsrunda (2012–2022) lyckats med detta.

- Det gläder mig att Sverige är bland de få länder som har passerat det nålsöga som går ut på att både ha lagstiftningen på plats och att ha visat att det är effektivt i praktiken. Men det är inget argument för att luta sig tillbaka, vi kommer fortsätta arbeta aktivt mot penningtvätt och finansiering av terrorism, säger Per Bolund

Lagändringarna om förbättrade möjligheter till snabbt inhämtande av finansiell information för brottsbekämpande myndigheter föreslås träda i kraft den 1 september 2019. Polismyndigheten föreslås också få möjlighet att meddela föreskrifter om hur den elektroniska formen ska se ut. FATFs uppföljningsrapport kom i slutet på juli och återfinns på organisationens hemsida: www.fatf-gafi.org
 
Genvägar
Prop. 2017/18:291 Finansiella företags uppgifter till brottsutredande myndigheter 
Kontakt
Martin Kling
Pressekreterare hos finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund 
070-539 57 29
 e-post till Martin Kling, via registrator  

Ta del av pressmeddelandet på regeringen.se

Pressmeddelande från Finansdepartementet, Per Bolund om Bekämpning av terrorism, Finansmarknad
 
Publicerades: 04 september 2018