En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Jag äger en fastighet med en byggnad innefattande 2 st lägenheter (1800-talshus) samt en byggnad med en samlingslokal med tillhörande vaktmästarlägenhet om 4 rum. Jag avser att definiera 1800-talslägenheterna som fritidshus och hyra ut dessa som privatbostad (vi bor i en annan fastighet i samma stad). Samlingslokalen och 4:an avser jag hyra ut som näringsverksamhet.

1. Kan jag hyra 1800-talslägenheterna till mitt AB och nyttja schablonavdraget för att sedan hyra vidare från mitt AB till extern hyresgäst (dygnsuthyrning under sommaren).

2. Det delar som jag hyr ut som NV, vilka avdrag är det jag kan göra. Alltså, om jag ex. målar om fasaden på fastigheten (som privatpersonen äger men AB hyr ut) så kan AB betala  det och kvitta mot sina intäkter?

3. Vad händer om den del som utgjort näringsfastighet övergår till att bli privatbostad. Dvs om jag ansöker om förändring i detaljplanen och omvandlar samlingssalen till privatbostad och bosätetr mig där, vad händer då med de avdrag AB gjort tidigare?

4. Vad händer om jag gjort värdeminskningsavdrag i AB och fastigheten sedan omvandlas till privatbostad?

3 Kommentarer
 1. anon
  D Andersson
  jul 27, 2018

  Hej!

  Man måste börja med att konstatera att i ditt fall så är hela fastigheten en näringsfastighet då du eller någon närstående inte bor på fastigheten. Bedömningen huruvida det är en privatbostad eller näringsfastighet görs utifrån dig, inte utifrån hyresgästen.

  1 När man hyr ut till ett eget AB så får man endast ett skäligt avdrag, i vanliga fall mellan 1 000 till 3 000 kr. Detta kommer dock inte att vara aktuellt i ditt fall då du inte hyr ut en privatbostad.

  2 Alla kostnader som du har för fastigheten är avdragsgilla. Om du sedan hyr ut fastigheten till ditt AB så är hyran avdragsgill för bolaget. Därför blir dina kostnader indirekt avdragsgilla i bolaget.

  3 Inget händer med de avdrag som bolaget gjort tidigare

  4 Då det är du som äger fastigheten är det du som ska göra värdeminskningsavdragen, inte bolaget. Om du omvandlar det till en privatbostad dvs att du flyttar in i fastigheten så ska samtliga värdeminskningsavdrag återföras till beskattning.

  Mvh

  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  Patrikplen
  aug 01, 2018

  1. Jag har tolkat det som att om förutsättningen är att vi har för avsikt att flytta till fastigheten inom rimlig tid så kan fastigheten stå kvar som privatbostad?

  2. Om delar av eller hela fastigheten hyrs ut som NV, måste jag då registrera enskild firma för verksamheten eller kan jag deklarera detta som privatperson?

  3. Om jag hyr ut till hyregäst som bedriver skattepliktig verksamhet kan jag ansöka om frivillig skattskyldighet och hyra ut med moms som är avdragsgill.  Kan det göras privat eller måste jag då ha registrerat enskild firma?

  4. Om jag tolkar er rätt avseende vad som kanske är mest gynnsam lösning: (förutsättningen är att renoveringar behöver göras generellt på fastigheten innan vi väljer att flytta dit.) Vi hyr ut som NV och genomför samtidigt renoveringar. Alla kostnader för renoveringarna kan kvittas mot intäkterna som således blir skattefria?

  5. Men, vid ovanstående kan jag inte nyttja ROT-avdrag antar jag? Säg att jag har 50+50tkr i intäkter vid NV, då kan jag köpa tjänster och material för samma summa och kvitta dessa. Dock betalar jag fullt pris för tjänsterna. Om jag hade hyrt ut 2 st privatbostäder för 50tkr + 50 tkr hade jag kunnat göra skatteavdrag (20% plus schablon 40tkr) för dessa inkomster och nyttjat dessa 100tkr för köp av tjänster med ROT-avdrag?

  Mvh Patrik

 1. anon
  D Andersson
  aug 02, 2018

  Hej Patrik!

  1 En bostad kan kvarstå som privatbostad förändringsåret och året därefter dvs skulle du böja hyra ut i år så kan den kvarstå som privatbostad i år och 2019.

  2 Ja, du måste registrera dig som näringsidkare.

  3 i ditt fall kommer du att tvingas registrera en firma. Dock kan man tillägga att man kan bedriva momspliktig verksamhet som inte är näringsverksamhet men det är inte aktuellt i ditt fall.

  4 För bolaget så blir det +/- 0 men när du övertar fastigheten så ska du ta upp återstående värdet på förbättringsutgifterna som en intäkt i din verksamhet.

  5 Du kan inte nyttja ROT avdrag på en näringsfastighet utan det gäller endast bostäder som är privatbostäder där men bor. I praktiken så innebär det att hyr du ut en privatbostad så kan du nyttja ROT avdraget.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB