En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej 

Jag har ett lån mellan mitt AB och mig som privatperson, vilkoren är satta så att ränta beräknas som statslåneräntan +3% på det nominella beloppet, med ränteförall en gång om året. Vilkoren är även skrivna så att mitt AB kan välja om årets ränteutbetalning ska betalas ut kontant vid förfallotidpunkten eller skjutas upp, om en räntebetalning skjuts upp utgår ingen ränta för mitt AB på det uppskjutna beloppet. Tanken med detta vilkor var att jag skulle kunna ackumelera ränteutrymme även om jag vid ett visst tillfälle inte vill lyfta ut pengar från AB till privat. 

Som jag förstår det gäller generellt kontantprincinpen för att bestämma beskattningstidpunkt, och att lånet borde bli beskattningsbart för mig som privatperson vid det tillfället som det är disponibelt för mig som privatperson. 

Fråga: 
- Är det en rimlig tolkning att ränteutbetalningen kan anses som disponibel, och alltså beskattningsbar för mig privat, först när AB väljer att inte skjuta upp ränteutbetalning längre? T.ex. räntor för 3 år ackumeleras i AB och betalas ut kontant år 3, är det då korrekt att beskatt hela summan för 3 års ackumelerade räntor under ett och samma år?
 

1 Kommentarer
 1. anon
  D Andersson
  apr 08, 2018

  Hej!

  I skattelagstiftningen så står det att inkomsten ska tas upp till beskattning när den kan disponeras. Enligt mitt sätt att se det så ska räntan tas upp löpande dvs du ska redovisa inkomsten varje år. När du väljer att inte ta ut räntan så har du en fordran på bolaget.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB