En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej,

Jag (svensk medborgare) har köpt utländska delägarrätter (aktier i ryska bolag) år 2016-2017 och sålt dem 2017. Undrar var jag måste skatta för reavinsten? Jag antar att min hemvist (och därmed möjligheten att anses begränsat skatteskyldig) är av avgörande betydelse. Vad händer om min hemvist för inköpsåret varit Sverige och för realisationsåret Ryssland? Gäller då Inkomstskattelagen 3 kap. 19 § 4 st 1 eller regleras det mer exakt genom Skatteavtalet mellan Sverige och Ryssland (om ja, i vilken punkt?)?

För år 2017 bedömer jag att jag uppfyller kraven för hemvist i både Sverige och Ryssland. Nästa steg (antar jag) blir att utifrån artikel 4 i Skatteavtalet mellan länderna bedöma vilken hemvist skall gälla för beskattning. Då jag inte haft stadigvarande bostad i något av länderna och antagligen inte kan tydliggöra centrum för levnadsintressen i något av länderna (har ej haft familj, fastigheter, ekonomiska engagemang, jobb etc), blir nästa kriterium ”stadigvarande vistelse” vilket jag förstått har högre prioritet än mitt svenska medborgarskap. För att få min vistelse i Ryssland erkänt (av Svenska Skattemyndigheten) som stadigvarande, räcker det med att jag bevisar att jag tillbringt mer än 183 dagar för kalenderåret 2017 där? Beviset skulle då vara att jag har stämplar i passet med in- och utresedagar i Ryssland. Under tiden i Ryssland har jag bott på lite olika ställen, vilket gör det att jag inte har några hyreskontrakt eller liknande som bevis.

För 2016 har jag tillbringt dock "bara" fem månader" i Ryssland. Och även om jag vistats mindre än en månad i Sverige (istället har jag tillbringt fem månader även i Bulgarien, dock utan jobb, boendekontrakt, registrering etc), så antar jag att, i en så krånglig situation, mitt svenska medborgarskap kommer att avgöra hemvisten till Sveriges ”förmån”?

5 Kommentarer
 1. anon
  D Andersson
  mar 07, 2018

  Hej!

  Om du är begränsat skattskyldig så kan Sverige beskatta försäljningen enligt tioårsregeln om du var obegränsat skattskyldig när du köpte dem. I avtalet regleras detta i artikel 13 och enligt denna artikel kan Sverige inte beskatta försäljningen om du har hemvist i Ryssland då aktierna inte är svenska.

  I ditt fall så är min bedömning att du har hemvist i Sverige pga av ditt medborgarskap vilket innebär att aktierna ska beskattas i Sverige.

  Mvh

  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  nick
  mar 09, 2018

  Hej,

  Och tack för svar! Krångligt!

  Jag antar att med artikel 13 så menar du konkret denna punkt:

  ”4. Inkomst på grund av överlåtelse av annan egendom än sådan som avses i punkterna 1-3 beskattas endast i den avtalsslutande stat där överlåtaren har hemvist.”

  Menar du att jag även för 2017 bör räkna med att ha haft svensk hemvist? Jag har då tillbringt i Sverige totalt 4 veckor, och inte haft ekonomiska intressen, familj, bostad och ytterst få ”sladd”räkningar. Dock behållit en adress för postgången och aldrig skrivit ut mig. I Ryssland däremot har jag mobiltelefonräkningar, kortbetalningar för mat och liknande, hostelräkningar (boende) för ca 150 dagar, stämplar i passet för ca 200 dagars vistelse där och lokala registreringspapper för nästan hela denna period. Trodde att det fanns en sk icke-diskrimineringsprincip som säger att medborgarskap inte är av högsta vikt.

  En annan omständighet är att jag mellan jan 2011 och juli 2015 varit anställd i Ryssland och ständigt vistats där. Antar att det inte bör finnas tvivel om hemvist 2011-2015 i Ryssland även om jag ägd en bostad i Sverige fram till 2013. I dena veva har jag hittat även denna punkt under artikel 13:

  “Inkomst på grund av avyttring av andelar eller andra rättigheter i ett bolag med hemvist i en av de avtalsslutande staterna och som förvärvas av en person som har haft hemvist i denna stat men som tagit hemvist i den andra avtalsslutande staten får - utan hinder av föregående bestämmelser i denna punkt - beskattas i den förstnämnda staten om avyttringen av andelarna eller rättigheterna sker vid något tillfälle under en femårsperiod efter det datum då personen upphört att ha hemvist i den förstnämnda staten.”

  Om jag utgår (endast) ifrån att jag haft hemvist i Ryssland 2011-2015, kan man tolka denna femårsregel som att även ryska aktier förvärvade 2016-2020 måste skattas i Ryssland vid avyttring tom år 2020? Och kan Sverige ändå kräva mellanskillnaden upp till svensk skatt?

  Tack för svar!

  mvh,

  Mikhail

 1. anon
  D Andersson
  mar 09, 2018

  Hej Mikhail!

  Det är helt korrekt punkt 4 i artikel 13 som du skriver.

  Utifrån dina uppgifter så tolkar jag att du vistats ca 200 dagar där, du borde därför anses vistas stadigvarande i Ryssland och får då din hemvist i Ryssland. Försäljningen ska då inte beskattas i Sverige. Se dock till att du får ett hemvistintyg från Ryssland.

  Icke-diskrimineringsprincip handlar om att ett land inte får införa regler som diskriminerar det andra landets medborgare. Dock kan man fortfarande ta hänsyn till medborgarskap när man avgör hemvisten. Det är helt korrekt tolkat om femårsregeln i avtalet dvs att Ryssland får beskatta vinsten upp till fem år efter att du flyttat till Sverige. Sverige ska sen avräkna den ryska skatten.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  nick
  mar 17, 2018

  Tack, Daniel!

  Får jag kontakta dig en lite mer utförlig muntlig konsultation?

 1. anon
  D Andersson
  mar 18, 2018

  Hej!

  Inga problem, registrera dig som kund hos oss på Skattepunkten så ringar jag upp dig i veckan. Är det ett väldigt kort samtal så tar vi inte betalt. Du kommer till vår registrering om du följer länken:

  https://www.skattepunkten.se/?q=sv/registrering

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB