En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Idag presenteras Finansdepartementets senaste prognos för ekonomin och de offentliga finanserna.

-Vår prognos för tillväxten och arbetslösheten är i stort oförändrad, men de offentliga finanserna väntas bli något starkare än vid förra prognostillfället, säger finansminister Magdalena Andersson.

Tillväxten förväntas bli 2,8 procent i år för att sedan minska till 2,2 procent nästa år. Arbetslöshetsprognosen är oförändrad och arbetslösheten väntas fortsätta falla, samtidigt som sysselsättningsgraden är fortsatt den högsta på drygt 25 år.

De offentliga finanserna antas bli något starkare såväl i år som nästa år än vid prognosen i december. Upprevideringen beror främst på minskade utgifter i staten, men även på att skatteinkomsterna bedöms växa något snabbare.

Riskerna för att utvecklingen ska bli svagare än väntat är dock stora. Förutom risken för en kraftigare inbromsning i Kina finns en politisk osäkerhet kring Brexit och USA samt under den senaste tiden en finansiell oro och volatila bostadspriser.

- Därför är det så viktigt att regeringen under mandatperioden har vänt underskott till överskott, samtidigt som statsskulden har minskat rejält och arbetslösheten pressats tillbaka. Sverige står därmed väl rustat att ta sig an både samhällsproblem och möjliga ekonomiska obalanser, säger finansministern.
 
Kontakt
Gösta Brunnander
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
072-544 28 66 
 e-post till Gösta Brunnander, via registrator  
Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
076-296 46 38 
 e-post till Isabel Lundin, via registrator  
Thomas Bergman
Makroprognoschef
08-405 47 18
 e-post till Thomas Bergman, via registrator  
Thomas G Pettersson
Chef för enheten för offentliga finanser
073-985 08 37
 e-post till Thomas G Pettersson, via registrator  
Genvägar
Nyckeltal prognos februari 2018 
Excel: Nyckeltal prognos februari 2018 

 Ta del av hela pressmeddelandet på regeringen.se

Pressmeddelande från Finansdepartementet, Magdalena Andersson om Ekonomisk politik, Statens budget

Publicerades: 21 februari 2018