En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

I en promemoria som Finansdepartementet har remitterat idag, lämnas förslag som bland annat syftar till att förbättra Tullverkets förutsättningar för kontroll av punktskattepliktiga varor. Promemorian utgår från en kartläggning av hur myndigheter arbetar med att förhindra illegal hantering av punktskattepliktiga varor.

Tullverket, Skatteverket, Polismyndigheten och Ekobrottsmyndigheten lämnade i oktober 2017 in slutrapporten på den kartläggning som regeringen gett uppdrag om. Slutrapporten visade bland annat att myndigheterna genom framgångsrik samverkan lyckats stoppa inflödet av alkohol via de s.k. spritbussarna. Den tog även upp förslag till lagändringar, Finansdepartementet går nu vidare med följande förslag:
•vissa skyldigheter vid flyttningar av punktskattepliktiga varor från ett annat EU-land ska utvidgas till att även omfatta den som transporterar varor för någon annans räkning.
•Tullverket ges viss beslutanderätt i fråga om förverkande av punktskattepliktiga varor som har omhändertagits vid kontroll.
•Skatteverket föreslås få bättre förutsättningar att ta säkerheter i anspråk efter det att vissa godkännanden att agera inom uppskovsförfarandet har återkallats.

I promemorian lämnas även förslag gällande förenklad redovisning av skatt på kemikalier i viss elektronik, efter att ändringar efterfrågats av branschen. Andra förslag är att införa en återbetalning av energiskatt på el vid lagring, samt att skattskyldighet för energiskatt på el inte ska inträda i vissa situationer när skattskyldighet redan inträtt.

Kontakt

Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00  
Mobil 076-296 46 38   
e-post till Isabel Lundin, via registrator

Gösta Brunnander
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00  
Mobil  072-544 28 66   
e-post till Gösta Brunnander, via registrator

Ann-Christine Ålander
Kansliråd/Skatte- och tullavdelningen 
Telefon 08-405 15 44   
e-post till Ann-Christine Ålander, via registrator

Genvägar
Promemoria: Vissa kontrollfrågor och andra frågor på punktskatteområdet

Publicerad 20 februari 2018