En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej experten! 

Här kommer en något komplicerad fråga.

Jag är för närvarande anställd i ett svenskt bolag men kommer sannolikt att flytta till Singapore under andra halvan av 2018. Eftersom jag kommer att vara där i minst två år räknar jag med att skriva bort mig från Sverige under tiden. 

Genom mitt jobb så har jag haft möjlighet att köpa aktier i moderbolaget (med säte i Luxemburg) via ett optionsprogram, och jag har då utnyttjat detta under de senaste två åren. 

Nu blir det lite mer komplicerat, då moderbolaget sannolikt kommer att börsnoteras på en utländsk börs under 2018. Min fråga är helt enkelt vad som gäller om jag säljer aktierna (de då noterade aktierna) under 2020 när jag är bosatt i Singapore?

Jag har försökt läsa mig till lite vad som gäller via http://www.skatteverket.se/download/18.5fc8c94513259a4ba1d800026274/Singapore_360_7021.pdf

samt 

https://www.iras.gov.sg/irashome/Individuals/Locals/Learning-the-basics/Individuals-Required-to-Pay-Income-Tax/Taxes-on-Investments-in-Singapore/    - kort sagt finns det ingen kapitalvinstbeskattning på försäljning av aktier i Singapore

Men det är minst sagt oklart för mig. 

Sammanfattningsvis - bosatt och skattskyldig i Singapore med försäljning av aktier, inköpta i Sverige men onoterade, som sedermera noterats på utländsk handelsplats. Från flytt utomlands till försäljning handlar det om två år.

Vad händer med skatten? 

1 Kommentarer
 1. anon
  D Andersson
  nov 30, 2017

  Hej!

  Då aktierna är anskaffade i Sverige så får Sverige beskatta vinsten oavsett om du är begränsat skattskyldig eller inte enligt svensk lagstiftning. Att de markandsnoterats påverkar inte denna bedömning. Dock har Sverige ett skatteavtal med Singapore vilket påverkar Sveriges rätt att beskatta vinsten. Då måste man dock utreda i viket land du har hemvist, om du ör obegränsat skattskyldig i Sverige, vilken typ av aktier du äger mm. Jag skulle råda dig att registrera dig som kund hos oss på Skattepunkten så får vi titta på vad som gäller just för dig.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB