En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Regeringen har idag lämnat förslag till Lagrådet om att införa krav på personalliggare även i kropps- och skönhetsvårdsverksamhet, fordonsserviceverksamhet samt livsmedels- och tobaksgrossist-verksamhet. Syftet med förslaget är att minska skattefusk och skatteundandragande.

Ett krav på att föra personalliggare innebär möjligheter till förbättrad skattekontroll och bedöms vara ett effektivt sätt att förebygga svartarbete.

- Detta är ytterligare ett steg från regeringen för att minska svartarbetet. Hela vår välfärd finansieras av skattepengar och alla ska vara med och bidra. Det är viktigt att seriösa företag som gör rätt för sig inte konkurreras ut av svart verksamhet. Regeringen kan inte heller acceptera att människor utnyttjas som svart arbetskraft, säger Magdalena Andersson.

Den här åtgärden är en del av regeringens 10-punktsprogram mot skatteflykt, som presenterades den 28 april 2016. Åtgärden aviseras också i budgetpropositionen för 2018.

Ett nytt system med månadsvis rapportering på individnivå av löner och skatteavdrag införs stegvis i arbetsgivardeklarationen från och med den 1 juli 2018. Utvidgningen av antalet verksamheter som samtidigt ska föra personalliggare kommer vara ett kraftfullt verktyg i Skatteverkets kontroller mot svartarbete.

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2018 och bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

Bakgrund
Krav på personalliggare finns idag redan för restaurang-, frisör-, tvätteri- och byggverksamhet. I en personalliggare ska bl.a. nödvändiga identifikationsuppgifter för näringsidkaren och för de personer som är verksamma i näringsverksamheten dokumenteras.

Det föreslås också en generell utvidgning i reglerna om personalliggare att arbete som utförs av enskilda näringsidkare, företagsledare i fåmansföretag och fåmanshandelsbolag och dessa personers familjemedlemmar ska antecknas i personalliggaren i de fall det finns en skyldighet att föra en sådan.

De nya verksamheterna som ska föra personalliggare kommer att omfattas av det nya systemet med uppgifter på individnivå i arbetsgivardeklarationen från den 1 januari 2019.

Kontakt

Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00  
Mobil 076-296 46 38   
e-post till Isabel Lundin, via registrator

Gösta Brunnander
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00  
Mobil  072-544 28 66   
e-post till Gösta Brunnander, via registrator

Katrin Fahlgren
Departementssekreterare/Skatte- och tullavdelningen
Telefon 08-405 94 33   
e-post till Katrin Fahlgren, via registrator

Genvägar
Lagrådsremiss: Personalliggare i fler verksamheter
Regeringens 10 åtgärder för att motverka skatteflykt, skatteundandragande och penningtvätt

Prenumerera på Finansdepartementets nyheter
Prenumerera via e-post
Finans­departementet på Twitter

Publicerad 16 november 2017 · Uppdaterad 16 november 2017