En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Skatteintäkter är grunden till att bygga och långsiktigt finansiera ett fungerande samhälle. I många länder är kapital- och skatteflykt stora problem som hindrar utveckling. Uteblivna skatteintäkter slår också särskilt hårt mot låg- och medelinkomstländer.

Därför har regeringen i dag beslutat att ge Skatteverket och Sida i uppdrag att anordna en internationell konferens om kapacitetsutveckling på skatteområdet.

– Det är centralt att skattemyndigheterna i låg- och medelinkomstländer kan upptäcka och motverka försök att undvika skatt. Då behövs insatser för att stärka ländernas skatteadministrationer. Jag tycker att det är dags för mer verkstad och det är därför Skatteverket och Sida nu får regeringens uppdrag att anordna en konferens om kapacitetsutveckling på skatteområdet, säger finansminister Magdalena Andersson.

Agenda 2030, som antogs av FN:s medlemsländer i september 2015, betonar bland annat vikten av minskad kapital- och skatteflykt. Alla länder har åtagit sig att bidra till målen och Sverige har en hög ambition för genomförandet.

– Om vi ska lyckas bekämpa fattigdomen och uppfylla Agenda 2030 så måste skatteintäkterna i utvecklingsländer öka. Då kan länderna också minska sitt beroende av bistånd, säger ministern för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin.

10 åtgärder för att motverka skatteflykt
Konferensen och att öka Sveriges stöd till kapacitetsutveckling på skatteområdet i låg- och medelinkomstländer är en del i regeringens 10-punktsprogram med åtgärder mot skatteflykt, skatteundandragande och penningtvätt.

Läs mer här: Regeringens arbete för att motverka skatteflykt

Kontakt

Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00  
Mobil 076-296 46 38   
e-post till Isabel Lundin, via registrator

Katarina Hellström
Politiskt sakkunnig hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat Isabella Lövin
Telefon 08-405 10 00  
Mobil 070-542 14 28  
e-post till Katarina Hellström

Gunilla Näsman
Ämnesråd/Skatte- och tullavdelningen
Telefon 08-405 15 03   
e-post till Gunilla Näsman, via registrator

Cecilia Eriksson
Departementssekreterare/Skatte- och tullavdelningen
Telefon 08-4055396   
e-post till Cecilia Eriksson, via registrator

Publicerad 26 oktober 2017 · Uppdaterad 26 oktober 2017