En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Ingemar Hansson har i dag fått i uppdrag att göra en översyn av den kupongskatterättsliga regleringen i syfte att ta fram förslag till ett effektivt, modernt och förutsägbart regelverk som är förenligt med EU-rätten. Uppdraget ska redovisas senast den 15 december 2018.

I budgetpropositionen för 2018 aviserar regeringen att den kupongskatterättsliga regleringen bör ses över.

– Det är angeläget att förenkla regelverket och förhindra kringgående av kupongskatten. Uppdraget kräver stor kunskap och Ingemar Hansson är oerhört meriterad, säger finansminister Magdalena Andersson.

Regleringen är föråldrad och i stort behov av en översyn. Den ökande internationaliseringen ställer också nya krav på regleringens utformning och reglerna behöver anpassas till EU-rätten i flera avseenden.

Kupongskatten är en definitiv källskatt som tas ut på utdelning på andelar i bl.a. svenska aktiebolag och svenska värdepappersfonder och specialfonder.

Utredaren ska göra en översyn av den kupongskatterättsliga regleringen och lämna förslag till en ny kupongskattelag. Uppdraget ska redovisas senast den 15 december 2018.

Kontakt

Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00  
Mobil 076-296 46 38   
e-post till Isabel Lundin, via registrator

Gösta Brunnander
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00  
Mobil  072-544 28 66   
e-post till Gösta Brunnander, via registrator

Publicerad 05 oktober 2017 · Uppdaterad 05 oktober 2017