En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Jag försöker förstå lagen om skatteflykt och den s.k genomsynsprincipen i svensk skatterätt.

Om man:

Överlåter samtliga aktier i ett svenskt aktiebolag till ett av en själv helägt belgiskt bolag för 100 000 kr (anskaffningsvärde). Några dagar senare överlåter det belgiska bolaget aktierna i det svenska bolaget till en utomstående köpare för 600 000 kr (ungefärligt marknadsvärde).

vilka skulle då bli de skatträttsliga konsekvenserna om man vid taxering  bedömdes ha sålt aktierna direkt till den utomståendeägaren jämfört med att beskattas för överlåtelsen till det belgiska bolaget och därefter till den utomstående köparen

Tacksam för svar

MVH Gustav

1 Kommentarer
 1. anon
  Clas Ramert
  mar 10, 2007

  Hej Gurra!

  Enligt inkomstskattelagen 53 kap. 6-8 §§ gäller att överlåtelse av tillgång till underpris till utländsk bolag som den skattskyldige äger skall behandlas som om tillgången sålts för marknadspris.

  Det finns dock ett uttalande från EG domstolen av innebörd att svensk rätt på den här punkten strider  mot EG rätten.

  I en situation av uppenbar skatteflykt är det dock tänkbart att det skulle bli beskattning i alla fall.

  Hälsningar/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB