En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Personalliggare i fler verksamheter

Regeringen tar idag ytterligare ett steg i arbetet mot skattefusk och svartarbete. På uppdrag av regeringen har Skatteverket lämnat förslag om hur systemet med krav på personaliggare ska utvidgas till att även omfatta kropps- och skönhetsvård, fordonsserviceverksamhet samt livsmedels- och tobaksgrossist­verksamhet. Detta förslag skickas idag ut på remiss.

-Svartarbete är ett allvarligt samhällsproblem av flera skäl. Dels får vi mindre skatteintäkter och dels en snedvriden konkurrens där företag som använder svart arbetskraft får en fördel gentemot seriösa företag, säger biträdande finansminister Per Bolund.

- För arbetstagaren kan svartarbete också leda till sämre arbetsförhållanden, hälsorisker och social dumping, säger finansminister Magdalena Andersson.

Ett krav på personalliggare innebär möjligheter till förbättrad skattekontroll och bedöms vara ett effektivt sätt att förebygga svartarbete i den här typen av verksamheter. Enligt Skatteverket förväntas förslagen öka skatteintäkterna med drygt 200 miljoner kronor per år. Dessutom bedöms det vita arbetet öka med drygt 1 300 års­arbetskrafter.

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2018 och bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

Bakgrund:

Som en del av regeringens strategi mot skattefusk och svartarbete fick Skatteverket i april 2016 i uppdrag att lämna förslag på hur systemet med krav på personaliggare kunde utvidgas.

Kontakt

Anna Söderström
Pressekreterare hos finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00  
Mobil 072-532 17 13  
e-post till Anna Söderström, via registrator

Adriana Haxhimustafa
Tf. pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00  
Mobil  070-266 31 05   
e-post till Adriana Haxhimustafa, via registrator

Genvägar
Skatteverkets PM: Personalliggare i ytterligare verksamheter
Remissinstanser: Skatteverkets promemoria

Publicerad 13 april 2017 · Uppdaterad 13 april 2017