En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Sänkt skatt för personer med sjuk- och aktivitetsersättning

Skatten sänks för personer som har sjuk- och aktivitetsersättning. Det föreslås i en promemoria från Finansdepartementet som skickas på remiss i dag. Förslaget är en del av en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet inför budgetpropositionen för 2018.

Inkomster i form av sjukersättning eller aktivitetsersättning omfattas inte av vare sig jobbskatteavdraget eller det förhöjda grundavdraget. Personer med sådan ersättning har dessutom i högre utsträckning en låg ekonomisk standard jämfört med befolkningen som helhet. I en promemoria som i dag har skickats ut på remiss från Finansdepartementet föreslås därför en skattereduktion för personer med sjukersättning och aktivitetsersättning.

Förslaget berör uppskattningsvis 340 000 personer som har sjukersättning eller aktivitetsersättning. Skattesänkningen beräknas bli ca 1 600 kronor per år vid genomsnittlig kommunalskattesats för personer som fyllt 30 år och som har hel sjukersättning på garantinivå. För dem med högsta möjliga ersättning, och genomsnittlig kommunalskattesats, beräknas skattesänkningen bli ca 2 500 kronor per år.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

Kontakt

Gösta Brunnander
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00  
Mobil  072-544 28 66   
e-post till Gösta Brunnander, via registrator

Adriana Haxhimustafa
Tf. pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00  
Mobil  070-266 31 05   
e-post till Adriana Haxhimustafa, via registrator

Mikaela Neijd
Rättssakkunnig/Skatte- och tullavdelningen
Telefon 08-405 35 41   
e-post till Mikaela Neijd, via registrator

Genvägar
Promemoria: Sänkt skatt för personer med sjukersättning och aktivitetsersättning

Publicerad 20 mars 2017 · Uppdaterad 20 mars 2017