En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Lättnader i beskattningen av personaloptioner för små och unga företag

För att underlätta för små, unga företag som saknar tillgång till kapital, att rekrytera och behålla nyckelpersoner ska förmån av personaloption inte tas upp till beskattning om vissa villkor är uppfyllda. Det föreslås i en lagrådsremiss som regeringen i dag har överlämnat till Lagrådet.

Konkurrenskraftiga villkor för små nystartade innovationsdrivna företag är av stor vikt. Ett hinder för ökad tillväxt är att nystartade företag med tillväxtambitioner och nya lösningar på existerande problem som regel saknar de förutsättningar som äldre, etablerade företag med upparbetat kapital och kompetens redan har. Genom förbättrade förutsättningar för nystartade företag ökar deras möjligheter att växa och konkurrera med etablerade företag.

Regeringen föreslår därför att förmån av personaloption inte ska tas upp till beskattning om vissa villkor avseende företaget som ingår options­avtalet, personaloptionen och optionsinnehavaren är uppfyllda. Arbets­givaren ska därmed inte heller betala arbetsgivaravgifter. I stället sker beskattning först när den skattskyldige avyttrar den andel som har förvärvats genom utnyttjande av personaloptionen.

Förslaget utgör ett statligt stöd som måste anmälas till och godkännas av EU-kommissionen innan det kan genomföras.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

Kontakt

Fredrik Kornebäck
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00  
Mobil 072-543 84 87  
e-post till Fredrik Kornebäck, via registrator

Simone Johannisson
Departementssekreterare/Skatte- och tullavdelningen
Telefon 08-405 20 41   

Robert Sand
Rättssakkunnig/Skatte- och tullavdelningen
Telefon 08-405 83 09  

Genvägar
Lagrådsremiss: Lättnader i beskattningen av personaloptioner i vissa fall

Publicerad 20 december 2016 · Uppdaterad 20 december 2016