En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej!

Vem blir skyldig att betala arbetsgivaravgifter för mig i ett scenario där utgångspunkten är att jag tillhör socialförsäkringen i Dubai (på grund av att jag beräknas arbeta där i minst ett år) där det egentligen inte finns någon socialförsäkring vilket är fallet med Dubai. Om jag i senare skede flyttar hem till Sverige igen (innan jag har arbetat ett år i landet) och det alltså inte har betalats några arbetsgivaravgifter från min utländska inkomst, kan jag då i efterhand bli skyldig att betala in mina egna arbetsgivaravgifter, eller är det arbetsgivarens skyldighet att i efterhand betala dessa?

Det är inte en svensk arbetsgivare och företaget är baserat i en s.k. Free-Zone och utgångspunkten är att jag ska arbeta där i över ett år och således tillhöra landets socialförsäkringssystem. Frågan gäller dock en situation där jag trots att jag planerat att arbeta där längre än ett år, återländer till Sverige tidigare än detta och man därför i efterhand kan konstatera att jag aldrig tillhörde Dubais socialförsäkring.

Om det är min skyldighet att betala arbetsgivaravgifter så undrar jag i vilka situationer, samt när i tiden som den såkallade säkerhetsventilen i 3 kap.13§ IL går att tillämpa så att jag slipper betala arbetsgivaravgifer i efterhand och vilka regler som gäller kring detta? Om jag skulle bli uppsagd vad gäller då? Hur kan man skydda sig mot en skattesmäll i efterhand?

Tacksam för svar!

Mvh

Arax

3 Kommentarer
 1. anon
  D Andersson
  sep 17, 2016

  Hej!

  Jag uppfattar det som att du ska arbeta utomlands för en utländsk arbetsgivare. Jag utgår även från att du inte varit anställd av denna arbetsgivare tidigare samt att arbetsgivaren inte finns här i Sverige. Under dessa förutsättningar så kan det inte röra sig om en utsändning utan arbetsgivaravgifter ska betalas i Dubai oavsett om du vistas där mer eller mindre än ett år.

  Arbetsgivaravgifter regleras i socialavgiftslagen varvid bestämmelserna i 3:13 IL inte är aktuella i detta fall. 3:13 IL reglerar endast inkomstskatten. Detta kan få till följd att arbetsgivaravgifter ska betalas i ett land med skatten betalas i ett annat.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  Arax2016
  sep 17, 2016

  Hej Daniel,

  Tack för ditt svar!

  Företaget är beläget i Dubai och betalar inte skatt överhuvudtaget då det är ett Free Zone bolag. Jag har inte varit anställd av denna arbetsgivare tidigare och arbetsgivaren finns inte här i Sverige. Arbetsgivaren kommer alltså inte att betala in arbetsgivaravgifter eller dra inkomstskatt på min lön då det ligger i en Free Zone i Dubai. Allt ansvar gällande avgifter och skatter ligger på mig som arbetstagare. Min lön är skattefri och jag ansvarar  själv för att betala all form av skatt.

  Jag läste att ettårsregeln innebär att jag är skattebefriad i Sverige om jag arbetar minst ett år utomlands. Dock undrar jag vad som händer om jag av någon anledning inte har möjlighet att arbeta under ett års tid och kommer tillbaka till Sverige. Kommer jag då att få betala skatt för de månader jag har arbetat i Dubai? Detta skulle innebära en skattesmäll för mig personligen.

  Det kan ju hända att man blir sjuk, får sparken eller andra oförutsedda händelser kan inträffa, som man inte räknat med vilket gör att man måste åka till Sverige innan man arbetat ett år. Vad händer i ett sådant läge?

  Mvh

  Arax

 1. anon
  D Andersson
  sep 18, 2016

  Hej!

  Utifrån dessa förutsättningar ska inga arbetsgivaravgifter betalas i Sverige oavsett vistelsen längd i Dubai.

  När det gäller inkomstskatten så är det helt korrekt att ingen skatt ska betalas i Sverige så länge vistelsen i Dubai är mer än ett år enligt den sk ettårsregeln. Om vistelsen skulle bli kortare än ett år så kan inkomsten fortfarande vara skattebefriad i Sverige om avbrottet beror på en omständighet som du inte kan råda över. Som exempel på händelser som man inte kan råda över är egen eller närståendes sjukdom, krig, naturkatastrofer eller liknande. Med sjukdom avses i detta sammanhang inte lindrigare sjukdom som kan behandlas på ort och ställe.

  Om man omfattas av ettårsregeln anser Skatteverket anser dock att vistelsen utomlands ska ha varit minst sex månader för att man ska befrias från skatteplikten här i.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB