En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 
Jag är ensam ägare till ett fåmansbolag (AB) som bedriver konsultverksamhet. Jag planerar att ta ut en årslön som motsvarar den högsta pensionsgrundande inkomsten. Min fru är anställd i ett annat bolag och tjänar under brytpunkten för statlig inkomstskatt.
 
Min fråga är om jag kan betala ut lön (inklusive arbetsgivaravgifter) till henne som motsvarar skillnaden mellan lönen från hennes arbetsgivare och den lägsta brytpunkten för statlig inkomstskatt utan att själv beskattas för detta? Med andra ord undrar jag hur mycket lön jag har rätt att ge henne utan att det ska uppfattas som "över marknadsmässigt" under förutsättning att hon har hand om bokföring och liknande arbetsuppgifter i bolaget?
 
Jag läste någonstans att man måste "förklara" löner på över 90 kr/timme för Skatteverket. Stämmer det och vad innebär 90 kr/timme på årsbasis? Är det rimligt att ge min fru en årslön på säg 150-200 000 kr om året för att hon hjälper till med bokföring, investeringar i värdepapper och dylikt vid sidan av hennes ordinarie arbete?
 
Tack på förhand.
1 Kommentarer
 1. anon
  D Andersson
  aug 21, 2016

  Hej!

  I stort sett är det omöjligt att svara på din fråga specifikt då detta beror från fall till fall. Grunden är att man kan betala ut marknadsmässig lön till medhjälpande make. Med marknadsmässig lön menar man den lön som betalas ut på orten. Den kan oftast bestämmas med utgångspunkt i giltiga kollektivavtal, lönestatistik eller liknande. Utbildning och erfarenhet m.m. bör också tas med i bedömningen. Om ersättningen överstiger 90 kr per timma bör man lämna uppgift i deklarationen hur man bestämt lönen. Detta är inte nödvändigt om lönen understiger 90 kr per timma. 90 kr per timma har därför ansetts vara en lön som man kan betala ut utan utredning. Oavsett om man betalar ut 90 kr eller mer så är det viktigt att man dokumenterar hur mycket tid din make har lagt ner i verksamheten.

  Mitt råd är därför att du hör dig runt där du bor vad de som jobbar med bokföring, investeringar i värdepapper och dylikt tjänar i timmen för att kunna bestämma marknadsmässig lön. Glöm dock inte att dokumentera hur du beräknat lönen mm.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB