En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Magdalena Andersson deltar i Ekofinrådsmöte i Luxemburg 17 juni

Den 17 juni deltar finansminister Magdalena Andersson i Ekofinrådets möte i Luxemburg. På dagordningen står bland annat direktivet mot skatteundandraganden, där målsättningen är att rådet ska nå en politisk överenskommelse.

Andra skattefrågor som ska diskuteras är tillämpning av omvänd skattskyldighet och skatt på finansiella transaktioner, där tio medlemsstater diskuterar ett fördjupat samarbete. Vidare ska rådet diskutera bankunionen, arbete mot att förhindra finansiering av terrorism och genomförandet av stabilitets- och tillväxtpakten. Avslutningsvis ska rådet också förbereda ett antal frågor som kan komma upp vid Europeiska rådets möte i slutet av juni, bland annat de landsspecifika rekommendationerna och fördjupning av EMU.

Kontakt

Fredrik Kornebäck
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00  
Mobil 072-543 84 87  
e-post till Fredrik Kornebäck, via registrator

Genvägar
Kommenterad dagordning inför rådet för finansiella och ekonomiska frågor

Publicerad 16 juni 2016 · Uppdaterad 16 juni 2016