En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Förslag om sänkt elskatt i serverhallar till Lagrådet

Regeringen har i dag överlämnat en lagrådsremiss med förslag om sänkt skatt på el i serverhallar. Förslaget innebär att serverhallar får samma skattenivå på el som industrins tillverkningsprocess. I lagrådsremissen föreslås även fortsatt lägre skatt på el för hushåll och tjänstesektor i norra delar av landet.

Förslaget om sänkt skatt på el omfattar datacenter med en sammanlagd installerad effekt om minst 0,5 megawatt. Sänkningen innebär att dessa datacenter får samma skattenivå på el som industrins tillverkningsprocess, det vill säga 0,5 öre per kilowattimme.

Vidare föreslås även fortsatt lägre skatt på el för hushåll och tjänstesektor i norra delar av landet, den så kallade norrlandsskattenivån.

Några andra av förslagen i lagrådsremissen:
•En möjlighet till frivillig skattskyldighet för dem som förbrukar el i mycket stor omfattning i en datorhall eller i tillverkningsprocessen i industriell verksamhet.
•Skattskyldighet för dem som levererar elektrisk kraft ersätts med en skattskyldighet för nätinnehavare.
•Nödvändiga anpassningar till följd av EU:s regler om statliga stöd, bland annat förändringar av hur lägre skattenivåer uppnås samt att statliga stöd på elskatteområdet varken ska beviljas till företag i svårigheter eller företag som har vissa oreglerade betalningskrav. Vidare ska uppgifter om större stödmottagare samlas in och offentliggöras.

Kontakt

Miriam Abu Eid
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00  
Mobil 072-216 95 65  
e-post till Miriam Abu Eid, via registrator

Genvägar
Lagrådsremiss: Vissa frågor på elskatteområdet

Publicerad 09 juni 2016 · Uppdaterad 09 juni 2016