En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Handelsbolaget är avregistrerat i december 2015, två delägare. Den ena delägaren har beskattats i sin helhet för tidigare års resultat. JAU är 206 000 kr. En K15 har upprättats och blir det då en kapitalförlust för delägaren. Han kan inte dra förlusten, finns inget att dra den mot. Den andra delägaren har varit passiv, men kan man fördela förlusten mellan de båda delägarna (sambos)?

1 Kommentarer
  1. anon
    Kaj Rask
    maj 19, 2016

    Kapitalförlusten på andelarna ska normalt sett fördelas efter storleken på vars och ens andelskapital i handelsbolaget.