En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Avdragsförbud för ränta på vissa efterställda skuldförbindelser

Finansdepartementet har i dag remitterat en promemoria med förslag om ett avdragförbud för ränta på vissa efterställda skuldförbindelser.

Förslaget ökar neutraliteten mellan finansiering med eget kapital och finansiering med efterställda skuldförbindelser i finanssektorn. Efterställda skuldförbindelser är sådana skulder som tillsammans med eget kapital får ingå i till exempel bankers och försäkringsföretags kapitalbas enligt viss näringsrättslig reglering.

Samtidigt före­slås vissa förenklingar på företagsskatteområdet.

Förslagen ökar skatteintäkterna med ca 1,3 miljarder kronor per år och träder i kraft den 1 januari 2017.

Kontakt

Miriam Abu Eid
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-216 95 65
e-post till Miriam Abu Eid, via registrator

Fredrik Opander
Departementssekreterare/Skatte- och tullavdelningen
Telefon 08-405 15 48 

Genvägar
Promemoria: Avdragsförbud för ränta på vissa efterställda skuldförbindelser samt vissa förenklingar på företagsskatteområdet

Publicerad 30 mars 2016 · Uppdaterad 30 mars 2016