En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Skatteförslag för ökad återanvändning och momsbefrielse för solelsproducenter m.fl.

Finansdepartementet remitterar i dag ett antal promemorior med förslag på skatteområdet för att stärka incitamenten för individer och företag att minska resursanvändning och utsläpp. Sammantaget bedöms åtgärderna bidra till att Sverige når de klimatmål vi åtagit oss.

Förslagen kommer att sändas ut på remiss för att utgöra underlag inför budgetpropositionen för 2017, med avsikten att ändringarna ska träda ikraft 1 januari 2017. Sammantaget bedöms förslagen minska skatteintäkterna med 740 miljoner kronor. Följande frågor berörs:
•Sänkt moms på mindre reparationer från 25 till 12 procent.
•REP-avdrag för reparationer och underhåll av vitvaror i hemmet.
•Omsättningsgräns för momsregistrering vid 30 000 kronor per år, vilket inte minst berör mindre producenter av solel.

Sänkt moms på mindre reparationer

Även när det gäller bruksföremål väljer många som har ekonomisk möjlighet att hellre köpa nytt istället för att underhålla eller reparera. Produkter och råvaror måste användas på ett effektivt och hållbart sätt. Att förlänga livslängden på produkter innebär att färre råvaror behöver utvinnas, förädlas och transporteras. Behoven av att deponera avfall minskar. Ur miljösynpunkt är det därför angeläget att fler lagar och underhåller redan tillverkade varor istället för att köpa nytt.

Regeringen föreslår därför att momsen på mindre reparationer sänks från 25 procent till 12 procent. Det gäller reparationer av cyklar, skor, lädervaror, kläder och hemtextilier. "Reparationer" är inte begränsat till en skada som redan uppstått. Förebyggande åtgärder såsom cykelservice eller förstärkning av till exempel skor omfattas också av förslaget.

I många fall kräver utförande av denna typ av tjänster inte någon längre formell utbildning. Därmed kan förslaget sänka tröskeln in på arbetsmarknaden och stärka sysselsättningen bland grupper med svag anknytning till arbetsmarknaden.

Den lägre momssatsen, som föreslås börja gälla från årsskiftet, bedöms minska skatteintäkterna med 270 miljoner kronor under 2017.

REP-avdrag för reparationer och underhåll av vitvaror

Idag är det i många fall relativt billigt och enkelt att köpa nytt jämfört med att underhålla eller reparera sina saker. Det bidrar starkt till att det slängs många vitvaror på tippen. 2015 återvanns åtminstone 58 000 ton kylskåp, frysar och vitvaror, vilket motsvarar runt 6 kilo per invånare. Den mängden kan minskas genom reparation och underhåll av produkterna. Att reparera och underhålla kräver mindre mängd råvaror och energi än att producera nytt, och ger lägre utsläpp. Att ge avdrag för att omfatta reparationer av vitvaror är därmed inte bara bra för de som säljer sådana tjänster utan även för miljön och därmed oss alla.

Liksom för RUT-avdraget är det arbetskostnaden man kan få en skattereduktion för, inte kostnader för material, resor med mera. Arbetet ska utföras i bostaden, vilken inkluderar garage, förråd eller tvättstuga.

Med vitvaror avses till exempel tvättmaskin, torktumlare och torkskåp, kyl, frys, diskmaskin, spis, spishällar och inbyggnadsugnar samt mikrovågsugn. Även köksfläkt och spiskåpa räknas som vitvaror.

Enligt SCB var det förra året ungefär 550 företag som utför dessa eller liknande tjänster. Förslaget väntas minska skatteintäkterna med 190 miljoner kronor per år.

Omsättningsgräns för mervärdesskatt på 30 000 kronor per år

Idag måste i princip alla som bedriver ekonomisk verksamhet momsregistrera sig, oavsett hur liten verksamhet det handlar om. Det innebär en administrativ börda för små aktörer. För att minska administrationen för dessa små näringsidkare kommer regeringen att föreslå att företag med mycket liten omsättning (30 000 kr per år) ska momsbefrias. Förändringen innebär att man slipper momsregistrera sig, fakturera moms, och att redovisa och betala in moms på sin försäljning.

Aktörer som berörs är exempelvis mikroproducenter av förnybar el såsom villaägare som säljer överproduktion från egna solceller. Det kan också handla om små ideella föreningar eller andra mindre verksamheter som säsongsverksamhet, hobbyverksamhet och liknande. Individer som vill starta en sidoverksamhet och är osäkra på hur stora inkomsterna blir kommer också att få det lättare att ta steget att starta företag. Ungefär 280 000 företag och föreningar berörs i dagsläget av förslaget, som bedöms minska skatteintäkterna med 280 miljoner kronor per år.

Promemorian med dessa förslag skickas ut på remiss i mitten av april.

Kontakt

Miriam Abu Eid
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-216 95 65
e-post till Miriam Abu Eid, via registrator

Martin Kling
Pressekreterare hos finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund 
Telefon 08-405 10 00 (växel) 
Mobil 072-2494468
e-post till Martin Kling, via registrator

Mikaela Sonnerby
Departementssekreterare/Skatte- och tullavdelningen 
Telefon 08-405 37 22 

Peter Österberg
Kansliråd/Skatte- och tullavdelningen
Telefon 08-405 48 97

Anna Sundblad Stahre
Rättssakkunnig/Skatte- och tullavdelningen
Telefon 08-405 14 36

Genvägar
Promemoria: Sänkt mervärdesskatt på mindre reparationer
Promemoria: Skattereduktion för reparation och underhåll av vitvaror

Publicerad 24 mars 2016 · Uppdaterad 24 mars 2016