En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Kassaregister för företag utan fast driftställe i Sverige

Regeringen har i dag lämnat förslag till Lagrådet om utökat krav på kassaregister. Syftet är att förbättra konkurrensen i kontantbranschen.

I dag undantas den som är befriad från skattskyldighet enligt inkomstskattelagen från kassaregisterkravet. Det nya förslaget innebär att en näringsidkare utan fast driftställe i Sverige inte längre ska vara undantagen från skyldigheten att använda certifierade kassaregister om försäljning görs mot kontant betalning eller betalning med kontokort.

Näringsidkaren kan använda ett kassaregister som uppfyller likvärdiga krav som de svenska utan att vara certifierat om det har varit föremål för prövning enligt bestämmelserna i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Reglerna ska anmälas till EU-kommissionen enligt regelverket för tekniska föreskrifter och föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.

Kontakt

Miriam Abu Eid
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-216 95 65
e-post till Miriam Abu Eid, via registrator

Nils-Fredrik Carlsson
Kansliråd/Skatte- och tullavdelningen
Telefon 08-405 23 78 

Genvägar
Lagrådsremiss: Förstärkt konkurrens på lika villkor i kontantbranschen

Publicerad 17 mars 2016 · Uppdaterad 17 mars 2016