En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Informationsutbytesavtal undertecknat med Förenade Arabemiraten

Sverige har den 5 november 2015 undertecknat ett avtal med Förenade Arabemiraten om utbyte av upplysningar i skatteärenden. Genom avtalet får Skatteverket bl.a. möjlighet att begära in upplysningar från Förenade Arabemiraten som innehas av banker som tidigare inte var tillgänglig.

Det blir även möjligt att efterfråga sekretessbelagd information om ägande i bolag m.m. För att avtalet ska bli gällande kommer det att lämnas till riksdagen för godkännande.

Avtalet har förhandlats inom ramen för ett samnordiskt projekt i Nordiska ministerrådets regi. Projektet syftade till att ingå informationsutbytesavtal med jurisdiktioner som tillämpar en omfattande sekretess, men som antagit den internationellt vedertagna standarden för tranparens och informations­utbyte i skatteärenden. Denna standard har utarbetats av OECD och är nu vägledande för arbetet i det Globala forumet för transparens och informationsutbyte i fråga om beskattning.

Inom ramen för det nordiska projektet har Sverige ingått 45 avtal. Avtalsnätet omfattar till exempel Gibraltar, Caymanöarna, Hongkong, Liechtenstein, Panama och de brittiska kanalöarna. Detta avtalsnät kompletteras av att Sverige även har omförhandlat och infört relevanta bestämmelser om informationsutbyte i skatteavtalen med andra viktiga länder som har en omfattande sekretesslagstiftning, t.ex. Schweiz, Österrike och Luxemburg.

Informationsutbytet enligt dessa avtal ger Skatteverket tillgång till bland annat bankinformation i utlandet och är därför viktiga för Skatteverkets kontrollmöjligheter. Avtalen har en preventiv effekt och är också viktiga för viljan att göra så kallad frivillig rättelse, det vill säga att deklarera inkomster och tillgångar som tidigare utelämnats i deklarationen.

Kontakt

Miriam Abu Eid
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-216 95 65
e-post till Miriam Abu Eid, via registrator

Anna Björkgren
Departementssekreterare/Enheten för skatteadministration, skatteavtal och tullfrågor
Telefon 08-405 42 97

Publicerad 05 november 2015 · Uppdaterad 05 november 2015