En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hejsan! 

Jag ska bli delägare i ett svenskt aktiebolag, men är skattemässigt bosatt i Norge. Då jag sannolikt ska flytta till Sverige om ett år men kommer att få utdelning från bolaget på våren, har jag två alternativ för att undgå norsk skatt:

1. Jag skriver en närstående som ägare till aktierna och överför dem till mig senare (kan detta göras utan att det uppstår någon skatt?)

2. Jag upprättar ett svenskt AB, och lägger ägarskapet av aktierna där för att sedan ta ut pengarna efter att jag har flyttat till Sverige igen.

 

Min fråga är alltså om man kan föra över aktieägandet till mig efter ett halvår utan problem, och hur detta görs rent praktiskt utan att utlösa någon skatt? Och så vill jag generellt höra hur ni hade tänkt. Alternativ 2 kostar väl lite pengar men å andra sidan kan det vara bra att ha pengarna i ett bolag i framtiden.

1 Kommentarer
  1. anon
    Kaj Rask
    jul 14, 2015

    1. Den som äger aktierna vid utdelningstillfället är skattskyldig för utdelningen. Aktier kan normalt sett överlåtas genom gåva utan skatt.

    2. Svenskt AB beskattas inte för utdelning på onoterade aktier (utom om de är lageraktier vilket kan vara fallet i byggsektorn).