En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Stabilare förutsättningar för investeringar i solcellsanläggningar

2015-06-26 10:46
Regeringen har överlämnat en lagrådsremiss med förslag om bland annat förändrade regler för undantag från skatteplikt avseende förnybar och övrig elproduktion till Lagrådet. Förslaget innebär bland annat att skattereglerna för solcellsanläggningar förenklas och samordnas med regler för annan elproduktion.
Pressmeddelande Från Miljö- och energidepartementet, Ibrahim Baylan

Läs mer