En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej,

i de flesta skatteavtalen finns en regel i Artikel 5 avseende bygg- och anläggningsprojekt som säger att projekt ska bedömas var för sig gällande huruvida det föreligger ett fast driftställe, om de inte har något geografiskt eller ekonomiskt samband.

Jag undrar hur det ser ut när båda dessa krav är uppfyllda för ett utländskt byggföretag, dvs. att det är fråga om två projekt med samma uppdragsgivare i Sverige och att uppdraget är på samma ort, MEN att det är fråga om två projekt som sker efter varandra och där det finns två separata avtal, där det första projektet avslutas sex månader innan det nästa påbörjas. Bör man räkna ihop dessa projekt, eller är tidsperioden på sex månader så pass lång att man pratar om mer än ett tillfälligt avbrott?

Jag är medveten om att man  har en regel för fysiker som säger att ett avbrott i vistelsen på sex månader anses som ett avbrott som är mer än tillfälligt, men jag hittar ingen motsvarighet till denna regel för bolag.

Mvh

Henning

1 Kommentarer
  1. anon
    Kaj Rask
    jun 07, 2015

    Hej Henning,

    Det räknas kanske som ett projekt. Så här skriver Skatteverket i sin kommentar till OECD:s modellavtal: "Tolvmånadersgränsen gäller för varje särskild byggplats eller projekt. Dock ska flera byggplatser eller projekt räknas som ett enda om de tillsammans utgör en helhet både geografiskt och kommersiellt. En period börjar räknas när entreprenören inleder sitt arbete och förberedande arbete där byggnaden ska uppföras innefattas, t.ex. när entreprenören inrättar ett planeringskontor. Tidsperioden räknas till arbetet är avslutat eller definitivt avbrutits. Byggverksamhet anses dock inte upphöra när arbetet tillfälligt avbryts. Ett säsongsmässigt avbrott eller annat tillfälligt avbrott bör räknas in i tiden när man beräknar varaktigheten. Som tillfälliga avbrott kan anses avbrott på grund av dåligt väder, materialbrist eller arbetskonflikt". Begär ett dialogsvar hos Skatteverket om du vill vara säker.