En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Pressmeddelande
8 maj 2015
Finansdepartementet

Slopad avdragsrätt för privat pensionssparande

Avdragsrätten för privat pensionssparande ska slopas. Det föreslår regeringen i en remiss som lämnas till lagrådet i dag.

Den 1 januari 2015 sänktes den fasta delen av avdraget för privat pensionssparande från 12 000 till 1 800 kronor per år. Regeringen aviserade i budgetpropositionen för 2015 att pensionssparavdraget bör slopas helt 2016.

I lagrådsremissen föreslås därför att rätten att göra avdrag för premier för pensionsförsäkring och inbetalningar på pensionssparkonton (pensions-sparavdrag) med ett fast belopp om 1 800 kronor per år ska slopas.

Anställda som helt saknar pensionsrätt i anställning eller skattskyldiga som har inkomst av aktiv näringsverksamhet ska dock även fortsättningsvis kunna göra avdrag med belopp motsvarande det särskilda tilläggsutrymmet.

För att förenkla möjligheterna att avveckla små sparanden föreslås att beloppsgränsen för återköp av pensionsförsäkring och avslut i förtid av pensionssparkonto, utan Skatteverkets medgivande, ska höjas till ett prisbasbelopp. Prisbasbeloppet för 2015 är 44 500 kronor.

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.

Kontakt
Fredrik Kornebäck
Pressekreterare hos Magdalena Andersson
072-543 84 87
Miriam Abu Eid
Pressekreterare hos Magdalena Andersson
072-216 95 65

Terese Danielsson
Enheten för inkomstskatt och socialavgifter
08-405 41 92