En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Pressmeddelande
22 april 2015
Finansdepartementet

Nya regler för att motverka skatteflykt

Finansdepartementet remitterar i dag en promemoria med förslag som syftar till att motverka dels att företag utnyttjar olikheter i länders skattesystem för att undkomma beskattning, dels att företag och fysiska personer kringgår skyldigheten att betala kupongskatt.

I promemorian föreslås att det införs bestämmelser som motverkar att företag kan utnyttja olikheter i länders skattesystem för att på så sätt undkomma beskattning. Enligt förslaget i promemorian ska en utdelning som ett svenskt företag tar emot från ett utländskt företag i vissa fall inte omfattas av skattefrihet om det utländska företaget får göra avdrag för utdelningen.

I promemorian föreslås dessutom att skatteflyktslagens tillämpningsområde utvidgas till att även omfatta kupongskatt. Utländska företag och begränsat skattskyldiga fysiska personer (personer som inte är bosatta i Sverige) ska betala kupongskatt i stället för inkomstskatt på utdelningar som de får från svenska företag. Enligt nuvarande regler kan inte bestämmelserna i skatteflyktslagen tillämpas på kupongskatt. Genom att låta skatteflyktslagen omfatta kupongskatt blir det möjligt att angripa förfaranden som syftar till att undkomma beskattning.

Förslagen i promemorian är föranledda av ändringar i moder- och dotterbolagsdirektivet (2011/96/EU).

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.

Kontakt
Miriam Abu Eid
Pressekreterare hos Magdalena Andersson
072-216 95 65
Fredrik Kornebäck
Pressekreterare hos Magdalena Andersson
072-543 84 87

Marianne Kilnes, departementssekreterare
Enheten för inkomstskatt och socialavgifter
08-405 21 66

Erik Sjöstedt, kansliråd
Enheten för inkomstskatt och socialavgifter
08-405 38 82