En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Blog om: 


Cfc-reglerna innebär i korthet att fysisk och juridisk person som har skatterättsligt hemvist i Sverige kan beskattas i Sverige för vinst i en lågbeskattad utländsk juridisk person om direkt eller indirekt ägande eller kontroll i den utländska juridiska personen uppgår till minst 25 %. Med ”lågbeskattad” menas att vinsten inte beskattats alls, eller beskattas lindrigare än om 55 % av vinsten hade utgjort vinst i ett svenskt aktiebolag med motsvarande verksamhet i Sverige. Det är huvudregeln. För att underlätta tillämpningen finns en kompletteringsregel som innebär att i en lista inkluderas eller exkluderas stater och områden från tillämpningen. OECD är i ett diskussionsdokument inne på att gränsen för lågbeskattad inkomst ska kunna ligga på 75 % av den inhemska skattesatsen. Det innebär i så fall att inkomster som i dag inte träffas av cfc-beskattning kan komma att bli skattepliktiga i Sverige. Det kan även komma att innebära att inkomster i svenska dotterbolag blir cfc-beskattade i andra stater och att risken för internationell dubbelbeskattning ökar. Kontakta gärna Skattepunkten AB om frågor som rör cfc-beskattning.