En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej Skatter.se

Jag och min fru bor sedan några månader i Spanien. Vi har ännu inte skrivit ut oss från Sverige, inte Residenta här i Spanien. Innan vi flyttade sålde vi vårt hus i Sverige och köpte en fastighet i Spanien där vi nu bor. Vår plan är att bo här permanent och att skriva oss här, men vill vara säkra på att göra saker och ting i rätt ordning...

Vi äger ett AB (A) i Sverige (fåmansbolag) till 100 procent. Detta aktiebolag äger i sin tur drygt 25 procent av ett annat svenskt aktiebolag (B) (också fåmansbolag, men ägarspridning pågår). Från aktiebolag (B) sker utdelningar till (A) och en eventuell försäljning av andelarna i (B)  är ev förestående.

Fråga 1.

Vi kanske har tänkt helt fel, men måste ju kolla. Vad händer om vi startar ett Spanskt SL (C), och låta detta bolag förvärva andelarna i (B) från (A). Som jag förstått inlägg här och på andra sidor borde det bli näringsbetingade andelar, alltså ingen skatt för (C) på utdelningar/ev reavinst från (B)? I så fall vilken köpeskilling måste (C) betala (A) för dessa andelar? Nominellt? Bokfört? Marknadspris?

Fråga 2.

Om ovanstående genomförs, vad är skatten på utdelningar från (C) till oss privat? Jag har läst olika skattesatser gällande reavinster/utdelningar i Spanien (typ 18-21%). Vad gäller för SL? Finns maxbelopp? Är det känsligt för när utdelning från SL görs, måoste vi varit residenta viss tid? Eller har tiden bara med bevisbördan (utflyttad/eller ej) att göra?

Tacksam för input.

j.

1 Kommentarer
 1. anon
  Mikael Sjöö
  mar 24, 2015

  Hej

  Dina frågeställningar är relevanta men alldelses för komplexa för att svara på inom ramen för detta forum.

  Jag föreslår att du hör av dig till oss för vidare diskussion.

  Med vänlig hälsning

  Mikael