En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej,

Undrar om man har förlust från flera år tillbaka och detta har nu blivit miljonbelopp.

Samtidigt har verksamheten skulder. Verksamheten är ett fåmansbolag där utvecklingen har tagit stop.

Tillgångar har mestadels bestått av patentansökningar samt aktiverat arbete för egen räkning.

Har ryktesvägen hört att om verksamheten skulle säljas så faller förlustavdragen, kan detta stämma verkligen?

Ryktesvägen sade också att befintlig styrelse måste sitta kvar efter nybildning till ny verksamhet?

Detta verkar för mig mycket konstigt.

Hur som helst skulle vara tacksam för svar.

Mvh

 

 

 

1 Kommentarer
  1. anon
    Kaj Rask
    feb 23, 2015

    ~~Det stämmer på så vis att vid ägarbyte finns det spärregler för att utnyttja gamla underskott från tidigare år. I stora drag gäller att en beloppsspärr hindrar utnyttjandet av gamla underskott till den del underskotten överstiger den dubbla köpeskillingen för att få det bestämmande inflytandet i företaget. En koncernbidragsspärr hindrar dessutom att gamla underskott kvittas mot koncernbidrag i fem år efter året för ägarförändringen. Bakgrunden till reglerna är att man vill hindra handel med förlustavdrag.