En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

 

Kan en utomstående ta ut lön i ett karensbolag och på så sätt lösa upp periodiseringsfond utan att detta påverkar karens statusen?

 

1 Kommentarer
  1. anon
    Kaj Rask
    nov 19, 2014

    Hej

    Lön är ju ersättning för arbete och visar på aktivitet i bolaget. Om lön betalas till utomstående finns risk att även du som aktieägare presumeras ha varit aktiv. Beror kanske på lönens storlek. Men du kan ta lågbeskattad utdelning enligt schablonregeln under karenstiden.