En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej jag och en god vän har fått möjlighet att köpa aktier i ett onoterat bolag.

I och med detta överväger vi två alternativ:

1. Antingen investera separat som privatpersoner och då beskattas som inkomst av kapital (30%) på eventuella utdelningar och vinster vid framtida försäljning.

alt.

2.Starta ett gemensamt holdingbolag som investerar i det onoterade bolaget (sk. näringsbetingade andelar). Fördelen med detta är att ev. kaptialvinster från det onoterade bolaget inte kommer vinstbeskattas och att hela vinsten då kan återinvesteras (av holdingbolaget) i nya bolag.

Nu till frågan:

Om vi går på alternativet med holdingbolag, och vi inte är anställda varken i holdingbolaget eller i något bolag som holdingbolaget äger aktier i. Anses då vår egen insats av icke betydande omfattning, dvs. att vi båda äger  "icke kvalificerade andelar" i holdingbolaget, och således undvika att beskatts enligt huvudregelen 57kap 2§ i Inkomstskattelagen (3:12-reglerna), om vi delar ut vinster som uppstått i holdingbolaget?

 

 

 

 

 

1 Kommentarer
  1. anon
    Kaj Rask
    sep 29, 2014

    Hej

    Ja, om ni är helt passiva i båda bolagen bör det vara så.