En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej Skatter.se

Tusen tack för er sajt, mycket intressant.

Jag har ett par fragor gällande skatter och vilken personlig data som är tillgänglig enligt offentlighetsprincipen. Givetvis är information gällande inkomster tillgängliga för allmänheten men hur är det med relaterad information? Ofta hör man om kändisar som drabbats av "skattesmällar" eller har fått förfrågningar från Skatteverket.

1. Om en privatperson får en förfrågan av Skatteverket att svara på frågor om inkomst och taxering, är beslutet om förfrågan samt privatpersonens svar, offentliga handlingar?

2. Om en privatperson bifogar handlingar såsom detaljerade kontoutdrag och annan information i syfte att svara pa en förfrågan från Skatteverket, är dessa dokument offentliga handlingar?

3. Om Skatteverket beslutar sig för att sköntaxera en privatperson, är detta beslut en offentlig handling?

4. Om en privatperson överklagar ett beslut från Skatteverket till just Skatteverket, blir akten (samt bifogade handlingar som kontoutdrag osv) offentliga handlingar?

5. Om en privatperson överklagar ett beslut från Skatteverket till Förvaltningsrätten, blir akten (samt bifogade handlingar som kontoutdrag osv) offentliga handlingar?

Tacksam för svar.

.

1 Kommentarer
 1. anon
  Ove Grip
  sep 01, 2014

  Hej bunkie!

  På dina första fyra frågor är svaret att de handlingar du nämner omfattas av absolut sekretess och att de inte är offentliga enligt 9 kap. 1 § sekretesslagen. De är uppgifter som förekommer i en myndighets verksamhet som avser bestämmande av skatt eller taxering eller i övrigt fastställande av underlag för bestämmande av skatt.

  PÅ din fråga 5 är svaret att en uppgift som en domstol fått från en annan myndighet behåller samma sekretess hos domstolen som den hade hos myndigheten. Detta betyder att om Skatteverket överlämnar en akt med deklarationer, revisionspromemorior och andra handlingar som förekommit hos Skatteverket i verksamhet som avser bestämmande av skatt omfattas de av absolut sekretess. För uppgifter som en skattskyldig lämnar direkt till domstolen gäller s.k. rakt skaderekvisit, dvs. sekretess gäller endast om det kan antas att den enskilde eller någon honom närstående lider skada eller men om uppgiften röjs.

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB