En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Inkomstbeskattning, redovisning och revision avseende Eric-konsortier

Utgiven: 18 juni 2014
Typ: Promemoria
Avsändare: Finansdepartementet

Sammanfattning
I promemorian lämnas förslag till hur associationsformen konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur ska beskattas i Sverige. Förslaget är en följd av rådets förordning (EG) nr 723/2009 av den 25 juni 2009 om gemenskapens rättsliga ram för ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur (Eric-konsortium). Ett Eric-konsortium ska enligt förordningen ha status som juridisk person. Medlemskonstellationen måste omfatta minst en medlemsstat och två andra länder som antingen är medlemsstater eller anslutna länder. Ytterligare medlemsstater, anslutna länder, tredje länder samt mellanstatliga organisationer kan under vissa förutsättningar ansluta sig som medlemmar.

Förslaget innebär att ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur vid beskattningen i Sverige likställs med en ekonomisk förening. Detta föranleder ändringar i inkomstskattelagen och skatteförfarandelagen.

Vidare föreslås i denna promemoria ändringar i bokföringslagen, årsredovisningslagen och revisionslagen. Förslagen innebär bl.a. att ett Eric-konsortium för varje räkenskapsår ska avsluta bokföringen med en årsredovisning som ska offentliggöras och att endast den som är auktoriserad eller godkänd revisor kan vara revisor i ett Eric-konsortium.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2015.