En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Pressmeddelande
17 april 2014
Finansdepartementet

Kommissionens invändningar medför att regeringen inte går vidare med förslaget om nystartszoner

De invändningar som framförts under beredningen med EU-kommissionen förutsätter sådana förändringar av förslaget att systemet därmed blir betydligt mer administrativt betungande för företagen samtidigt som det skulle vara färre företag som skulle kunna uppfylla kraven för att få stöd. Därmed skulle det inte heller bli ett effektivt verktyg för sysselsättning och företagande. Regeringen kommer därför inte gå vidare med förslaget om nystartszoner.

Under kommissionens beredning har det framkommit att förslaget i dess nuvarande utformning inte kommer att kunna godkännas med hänvisning till statsstödsreglerna. Därmed skulle ett fortsatt arbete med att införa nystartszoner kräva en utdragen process. Även om förslaget skulle förändras för att tillmötesgå EU-kommissionen är det oklart huruvida och i så fall när ett förslag om nystartszoner kan genomföras. Ett fördjupat granskningsförfarande från kommissionen skulle kunna försena införandet med ytterligare två år.

Mot denna bakgrund avser regeringen att inte lämna ett förslag om nystartszoner till riksdagen. Inför budgetpropositionen för 2014 har kostnaden för åtgärden beräknats till 155 miljoner kronor.

Kontakt
Caroline Karlsson
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 80 13
072-744 23 30

Linda Haggren, departementsråd
Enheten för inkomstskatt och socialavgifter
08-405 13 77