En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

 Pressmeddelande
 9 april 2014
 Finansdepartementet

Förslag om skattehöjningar för finansiering av reformer

Finansdepartementet skickar i dag ut en promemoria med ett antal skatteförslag på remiss. Syftet är att möjliggöra en samlad behandling av olika skatteförslag med budgeteffekter som kan bli aktuella att presenteras i budgetpropositionen för 2015.

I likhet med de senaste åren remitterar Finansdepartementet ett antal skatteförslag i en samlad promemoria samtidigt som 2014 års ekonomiska vårproposition överlämnas till riksdagen. Promemorian innehåller förslag till ett antal skattehöjningar för att finansiera främst de reformer inom utbildningsväsendet som regeringen presenterar i vårpropositionen. Dessutom lämnas ett regelförenklingsförslag på mervärdesskatteområdet.

Förslag som behandlas i promemorian är följande:

Begränsning av avdragsrätten för privat pensionssparande

Avdragsrätten för privatpensionssparande begränsas genom att det fasta beloppet sänks från 12 000 till 2 400 kronor per år. Eftersom avdragsrätten främst gynnar personer med högre inkomster vid spartillfället finns det skäl att begränsa avdragsrätten.

Förslaget beräknas öka skatteintäkterna med 2,88 miljarder kronor för år 2015. Regeringen avser även att återkomma med ett förslag om att helt slopa avdragsrätten för privat pensionssparande fr.o.m. den 1 januari 2016.

Höjd skatt på tobak

En höjning av punktskatten på cigaretter, röktobak, cigarrer, cigariller och tuggtobak med 4 procent föreslås. Höjningen beräknas öka priset på ett paket cigaretter med 1,36 kronor. Punktskatten på snus föreslås höjas med 22 procent, vilket beräknas öka priset på en dosa snus, 24 gram, med 2,54 kronor.

De föreslagna skattehöjningarna på tobak beräknas ge 0,79 miljarder kronor i ökade skatteintäkter.

Höjd skatt på alkohol

Punktskatten på öl, vin, andra jästa drycker och mellanklassprodukter höjs med 9 procent. På sprit föreslås punktskatten höjas med 1 procent. Förslagen beräknas medföra att priset på en flaska öl på 0,5 liter som i dag kostar 16 kronor ökar till 16,53 kronor. Priset på en flaska vin på 0,75 liter som i dag kostar 59 kr beräknas öka till 60,95 kronor. Priset på en flaska sprit på 70 cl som i dag kostar 188 kronor beräknas öka till 189,65 kronor.

De föreslagna skattehöjningarna på alkohol beräknas ge 0,76 miljarder kronor i ökade skatteintäkter.

Höjd fordonsskatt för lätta fordon

Höjd fordonsskatt föreslås för flertalet lätta fordon genom att koldioxidbeloppet höjs från 20 till 22 kronor för bensin- och dieseldrivna lätta fordon och från 10 till 11 kronor för övriga lätta fordon. Vidare börjar koldioxidbeloppet tas ut för varje gram koldioxid fordonet släpper ut över 111 gram per kilometer i stället för 117 gram. Den viktbaserade fordonsskatten som tas ut för äldre fordon höjs med ca 11 procent för dieseldrivna lätta fordon och med ca 14 procent för övriga lätta fordon. För merparten av fordonsägarna höjs fordonsskatten med mellan 100 kronor och 800 kronor per år. Höjningen bedöms öka skatteintäkterna med 1,49 miljarder kronor år 2015.

Slopande av gruppregistrering till mervärdesskatt

För att göra beskattningen mer neutral mellan den finansiella sektorn och övriga sektorer föreslås att möjligheten till så kallad gruppregistrering för mervärdesskatt slopas. Det innebär ökade skatteintäkter med omkring 0,4 miljarder kronor 2015. Regeln om gruppregistrering gör det möjligt för företag i den finansiella sektorn att tillsammans med stödföretag samt för företag i inkomstskatterättsliga kommissionärsförhållanden att bilda en mervärdesskattegrupp. Inom en sådan grupp kan omsättningar göras utan mervärdesskatt. Tar man bort möjligheten till gruppregistrering måste även dessa företag betala mervärdeskatt vid omsättning mellan företagen som tidigare ingick i mervärdesskattegruppen.

Höjd beloppsgräns för förenklad faktura

Beloppsgränsen för att få använda en förenklad faktura höjs till 4 000 kronor från tidigare 2000 kronor. Höjningen av beloppsgränsen medför en förenkling för företagen eftersom det blir möjligt att ställa ut fler fakturor där det ställs färre krav på vilka uppgifter som måste finns med i fakturan.

Promemorian är på remiss till den 6 maj 2014. Därefter bereds förslagen vidare bland annat genom att en del av dem remitteras till Lagrådet.

Kontakt
Caroline Karlsson
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 80 13
072-744 23 30
Evin Khaffaf
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 40 23
070-283 95 97

Begränsning av avdragsrätten för privat pensionssparande
Johanna Mihaic
08-405 28 72

Höjd skatt på tobak och alkohol
Lena Hiort af Ornäs Leijon
08-405 18 07

Höjd fordonsskatt för lätta fordon
Erica Pettersson
08-405 36 26

Slopande av gruppregistrering till mervärdesskatt
Johan Lindqvist
08-405 28 79

Höjd beloppsgräns för förenklad faktura
Mikaela Sonnerby
08-405 37 22