En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Blog om: 

Bredare granskning av rot och rut under 2014

Skatteverket kommer under året att närmare granska några specifika områden där det är en ökad risk för felaktiga rot- och rutavdrag. Granskningen rör främst utförare och köpare inom värmepumpsbranschen, bostadsrättsföreningar och läxhjälp.

Det man främst kommer att kontrollera är troligen fördelningen mellan arbete (som ger skattereduktion) och material (som inte ger redukton). När det gäller ägare av bostadsrätter kan skattereduktion erhållas för arbeten inne i lägenheten men inte för sådana delar som ligger utanför lägenheten, t.ex. ventilationsrör o.d.

Numera kan man självrätta utan annan konsekvens än att man får betala skatten, om man självrättar innan Skatteverket har hör av sig - s.k. frivillig rättelse. Rättelsen anses som frivillig även om det är allmänt känt genom Skatteverkets uttalande att en razzia förbereds. Sådant offentliggörande ansågs tidigare medföra att rättelse inte skulle anses frivillig. I proposition 2010/11:165 sidan 479 uttrycks saken på följande sätt:

"Regeringen föreslår därför att skattetillägg inte ska tas ut av den som på
grund av Skatteverkets information om verkets generella kontrollaktioner rättar
en oriktig uppgift. Om däremot rättelsen sker efter det att den uppgiftsskyldige
 har anledning att tro att Skatteverket har uppmärksammat den oriktiga uppgiften
 i det enskilda fallet, ska skattetillägg tas ut på samma sätt som enligt
gällande bestämmelser. Bestämmelsen om skattetillägg finns i 49 kap. 10 § 2 SFL.
 Med hänsyn till att skattetillägg och ansvar enligt skattebrottslagen kan komma
 i fråga för samma gärningar, bör motsvarande ändring göras i 12 §
skattebrottslagen."

För fördjupning se pressmeddelandet och/eller propositionen!