En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

~~Pressmeddelande
 7 mars 2014
 Finansdepartementet

Översyn av skatteregler för incitamentsprogram

Regeringen har i dag beslutat att en särskild utredare ska se över skattereglerna för finansiella instrument som tilldelas nyckelpersoner. Syftet är att skapa konkurrenskraftiga regler för företag och främja tillväxt

Att kunna erbjuda nyckelpersoner finansiella instrument som optioner och andra aktierelaterade incitament är ett viktigt verktyg för att främja företags konkurrenskraft, framförallt för nystartade och mindre företag.
Aktierelaterade incitamentsprogram har länge även använts som ett viktigt komplement för att förbättra ägar¬styrningen av företag.

Värdering av optioner är svårt och kompliceras ytterligare om de företag som berörs är små och onoterade. Detta leder till att beskattningen kan bli svår att förutse.

Regeringen ger mot denna bakgrund en särskild utredare i uppdrag att se över skattereglerna för aktierelaterade incitamentsprogam. Avsikten är att skattereglerna ska förbättras samtidigt som grundläggande skatterättsliga principer ska beaktas.

Utredaren ska bl.a. kartlägga olika typer av incitamentsprogram och analysera hur skattereglerna påverkar utformningen av programmen, Utredaren ska också analysera behovet av att förtydliga eller förändra skattereglerna och lämna förslag till de förändringar som utredaren finner lämpliga.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2015.

Kontakt
Caroline Karlsson
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 80 13
072-744 23 30
Evin Khaffaf
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 40 23
070-283 95 97

Johanna Mihaic
Enheten för inkomstskatt och socialavgifter
08-405 28 72