En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Blog om: 

När utomstående äger mer än 30 % av aktierna i ett fåmansaktiebolag slipper övriga aktieägare de  s.k. 3:12-reglerna vilket kan innebära bättre skattemässigt utfall på utdelning och kapitalvinst på aktierna.

I ett fall var personen A att anse som kvalificerat verksam i det passiva AB Y. I detta AB Y fanns även en aktieägare (B) som ägde mer än 30 % men som inte längre var att anse som kvalificerat verksam på grund av att han under 2014 och under de föregående fem åren inte varit verksam varken i AB Y eller i bolag som bedrivit samma eller likartad verksamhet som AB Y. Därmed kom B:s ställning som utomstående att efter en femårsperiod få genomslag vid karakteriseringen av A:s aktier i AB Y.

För fördjupning, se länk!