En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej
Jag och min fru reser om ett slag till Kenya för att adoptera. Vi vistas där i mer än 6 månader, men mindre än ett år (6-9 månader). Undertiden planerar jag att arbeta på distans över nätet, för min svenska arbetsgivare. Dock bara på deltid, t.ex. 20-25% medan resten går åt till föräldraledighet.

Går det att använda sexmånadersregeln, även om det inte är abetet i sig som fört mig utomlands?

Är det något annat man borde tänka på i denna situation?
Har förstått att det finns ett dubbelbeskattningsavtal med Kenya men inte hittat själva texten på nätet, så vad som står däri är mig tyvärr okänt.

1 Kommentarer
 1. anon
  Ove Grip
  feb 07, 2014

  Hej DanielMarie!

  En förutsättning för att du ska kunna använda sexmånadersregeln är att det är din anställning som föranlett din vistelse i Kenya och att du blir beskattad i Kenya för ditt där utförda arbete.

  Den första förutsättningen uppfylls inte så du kan inte använda sexmånadersregeln. Du ska alltså beskattas i Sverige för din lön för det i Kenya utförda arbetet. Om du blir beskattad i Kenya för samma lön får du räkna av skatten i Kenya mot den svenska skatten på samma lön.

  Om du blir beskattad i Kenya måste du se till att då får någon form av skattebesked där som kan du visa för Skatteverket.

  Enligt skatteavtalet mellan Sverige och Kenya blir du befriad från kenyanska skatt på denna lön under förutsättning att du kommer att vistas i Kenya under tidrymd eller tidrymder som sammanlagt inte överstiger 183 dagar under beskattningsåret.

  Jag vet inte om Kenya har kalenderår som beskattningsår. Eftersom Kenya ingår i det brittiska samväldet och Storbritanniens beskattningsår inte motsvarar kalenderåret så kan Kenya ha s.k. brutet beskattningsår.

  Mitt råd är att du ska uppsöka ett skattekontor i Kenya när du anländer dit och frågar vad som gäller.

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB