En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

 

Innehar ett AB utan skulder.

Har ett underskott på ca 7000000 kr, bolaget har tidigare bedrivit IT-verksamhet och är  för närvarende aktivt dock utan omsättättning och innehar F-skatte sedel. I dagsläget ser jag intressenter.

Vid intresse vänligen kontakta mig: 0708101226

Mvh

 

1 Kommentarer
 1. anon
  Skattoskoj
  feb 10, 2014

  Problemet med skattemässiga underskott är att en köpares möjlighet att utnyttja detta är att det först beskärs (beloppsspärren) till 2 gånger köpeskillingen. Har bolaget mottagit tillskott under de två år som föregått ägarförändringen ska tillskotten först avräknas innan man multiplicerar med 2. 

  Om det är ett annat AB som köper underskottsbolaget blir dessutom det underskott som kvarstår efter beloppsspärren koncernbidragsspärrat i fem år efter året för ägarförändringen. Koncernbidragsspärren innebär att köpande AB inte med avdragsrätt kan lämna koncernbidrag till underskottsbolaget för att utnyttja kvarvarande underskott. Nya underskott som uppkommit efter ägarförändringen går däremot bra att kvitta bort mot koncernbidrag.

  Underskott som uppkommit under samma räkenskapsår som ägarförändringen sker berörs inte av spärrarna.

  Om tillskotten är mer än två år gamla måste en köpare för att få behålla hela underskottet betala 3,5 mkr för aktierna. Men vem gör det om bolaget har ett eget kapital på 100 tkr?

  Om underskottsbolaget i ditt fall har ett intakt eget kapital lär det bero på att du har gjort aktieägartillskott. Om dessa har skett inom två år från året för ägarförändringen ska dessa tillskott avräknas. En köpare skulle i så fall behöva betala mer än 3,5 mkr och det är ännu mer osannolikt.

  Rådet är du själv eller närstående startar upp en konsultverksamhet i bolaget och istället själva får nytta av underskottet. Bolaget lär inte behöva betala inkomstskatt på ett antal år. Dessutom har du möjlighet att få tillbaka eventuella villkorade aktieägartillskott när bolaget har utdelnignsbara medel.