En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Blog om: 

* Investeraravdrag för investeringar i mindre företag (från 1 december).

* Större möjlighet till lågbeskattad utdelning i kvalificerade fåmansföretag. Lönebaserat utrymme ökas från 25 till 50 procent av löneunderlaget. Man måste äga minst fyra procent av kapitalet i företaget.

* Möjlighet att använda dotterbolags löneunderlag i flera fåmansföretag genom dubbel koncerntillhörighet stoppas. Endast kapitalandel på mer än 50 procent ger rätt till löneunderlag.

* Räntesats för positiv räntefördelning för enskild näringsidkare och andelsägare i handelsbolag höjs från 5,5 till 6 procentenheter.

* Arbetsgivaravgifter sänks för personal som arbetar med forskning eller utveckling.

* Kassaregister krävs för torg- och marknadshandel.

* Större jobbskatteavdrag.

* Särskild inkomstskatt på svensk lön, pension m.m. för utomlands bosatta sänks från 25 till 20 %.

* Sänkt förmånsvärde på el- eller gasdrivna bilar förlängs.

* Fastighetsinkomster från specialbyggnader som ecklesiastik-, vård- och skolbyggnader, bad- och idrottsanläggningar m.m. blir inte längre skattefria.

* Deklarationstidpunkt för moms och inkomstskatt samordnas för de som inte har EU-handel och har redovisningsperiod som är lika med beskattningsår.

* Ansökan och anmälan vid frivillig skattskyldighet till moms för uthyrning av verksamhetslokal slopas.